System CO2-FaktorPlus


Trwające obecnie rozmowy na temat zmian klimatycznych jak i coraz bardziej zmniejszające się zasoby surowca, jakim jest ropa naftowa, oraz związane z powyższym poszukiwania paliw alternatywnych, już dziś odciskają piętno na decyzjach podejmowanych przez przedsiębiorców. Należy się liczyć z tym, że w przyszłości czynniki te jeszcze bardziej będą zyskiwać na ważności.

 

Jednak obecnie w sektorze przemysłowym w dużej mierze wykorzystuje się jeszcze technologię Diesla. Średnia żywotność taboru wynosi nierzadko 6-8 lat.

 

Nowe technologie bazujące na paliwach alternatywnych (jak np. wodór) są niestety często jeszcze dla przedsiębiorstw nieopłacalne i, mimo swych niewątpliwych zalet ekologicznych, bardzo rzadko stosowane. Uwzględniając powyższe problemy system CO2-FaktorPlus oferuje „technologię pomostową”, dającą się zastosować wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z technologia Diesla. Dzięki perfekcyjnie dopasowanej mieszance produktów osiągamy maksymalne korzyści dla naszych klientów i jednocześnie przyczyniamy się do poprawy bilansu ekologicznego. W ten sposób natychmiast generowane są oszczędności.