FaktorPlus FP MULTIGAS

 

Gazy takie jak LPG lub CNG są znacznie tańsze niż olej napędowy. Przerobienie silników o zapłonie iskrowym na gaz jest możliwe często bez problemu. FaktorPlus oferuje teraz możliwość mieszanego trybu pracy dla silników Diesla (Dual-fuel). Zależnie od systemu nie da się całkowicie zastąpić oleju napędowego gazem, jednak dzięki jego zastosowanie można osiągnąć znaczne oszczędności.

 

Wodór uważa się za nadzieję w poszukiwaniach paliw alternatywnych. Dzięki systemowi FaktorPlus MultiGas już dzisiaj jest możliwe tankowanie „paliwa przyszłości” a wraz z obniżeniem kosztów paliwa polepszenie bilansu emisji spalin.