FP PURGE –
system oczyszczania układu paliwowego

 

 

Wraz z upływem lat w każdym układzie paliwowym odkładają się resztki lakierów, żywic, pokostu oraz inne zanieczyszczenia, które w zależności od jakości oleju napędowego mogą powodować różnego rodzaju uszkodzenia. Niewidoczne z zewnątrz mogą prowadzić do znacznego pogorszenia funkcjonowania układu silnikowego. 

Dzięki naszej maszynie czyszczącej (maszyna FP PURGE) oraz specjalnemu środkowi czyszczącemu (FP PURGE fluid) jesteśmy w stanie oczyścić układ paliwowy z zanieczyszczeń przywracając mu niemalże pierwotną wydajność. Działanie systemu polega na połączeniu zbiornika z maszyną i wprowadzeniu przy włączonym silniku mieszanki czyszczącej, która krąży w silniku przez ok. 45 minut. Maszyna FP PURGE sukcesywnie wychwytuje oddzielone w ten sposób zanieczyszczenia.

 

 Metoda FP PURGE posiada certyfikat TÜV, nie uszkadza uszczelek, a zatem mnożna ją stosować bez żadnych zastrzeżeń. Z reguły czynności związane z tą metodą wykonywane są przez nasz przeszkolony w tym zakresie personel bezpośrednio u klienta.